Market Research

2200000
12
300

Innovativa lösningar, en internationell närvaro och ett stort antal panelister för insamling och hantering av er undersökningsdata

12 EUROPEISKA KONTOR

Med egna dedikerade projektgrupper i Paris, Berlin, Köln, London, Milano, Madrid, Leuven, Köpenhamn, Odense, Stockholm och Helsingfors kan vi lösa dina lokala och internationella behov

INNOVATIV TEKNIK

En sofistikerad multikanalbaserad datahanteringsplattform (Data Management Platform) där insamlad undersökningsdata harmoniseras, kvalitetssäkras, tolkas och hanteras

2,2 MILJONER PANELISTER

Fler än 2,2 miljoner aktiva paneldeltagare i 12 europeiska länder och ett nätverk av samarbetspartners når vi hela världen

GDPR

Med mer än 15 års erfarenhet av panelhantering och kvalitetssäkring enligt internationella kvalitetsstandarder lever vi upp till alla krav inom GDPR och annan lagstiftning samt de branschregler som definierats av branschens samarbetsorganisationer.

I EUROPA OCH RUNT OM I VÄRLDEN

Med fler än 2,2 miljoner aktiva panelister i 12 europeiska länder och ett nätverk av samarbetspartners når vi hela världen.

Frankrike

750.000 panelister
maximiles.com

UK

450.000 panelister
maximiles.co.uk

SCHWEIZ

50.000 panelister
meinungsplatz.ch

Österrike

30.000 panelister
meinungsplatz.at

Tyskland

250.000 panelister
meinungsplatz.de

Italien

150.000 panelister
maximiles.it
clubnuoveidee.it

Sverige

90.000 panelister
m3panel.se

Finland

80.000 panelister
m3panel.fi

Spanien

110.000 panelister
maximiles.es

Belgien

150.000 panelister
ivoxpanel.be

Danmark

90.000 panelister
m3panel.dk

Norge

50.000 panelister
m3panel.no

PANELBOOK

Från Sample Only till Field Service

Från Sample Only till Field Service

Tack vare flexibla och kraftfulla verktyg som utvecklats av våra egna tekniska experter kan Bilendi erbjuda en bred tjänsteflora, allt från programmering av undersökningar och hosting, till urvalshantering och kodning. Din dedikerade projektledare vid ett av våra 12 europeiska kontor kommer att hjälpa till och vägleda dig genom hela processen från formulär och urvalshantering till databehandling, eventuell översättning och kodningsscheman.

Se demo

Mäta effekten av digital marknadsföring

Mäta effekten av digital marknadsföring

Bilendis Digital Audience Solution kombinerar teknik med Panel Access för att mäta den påverkan digitala marknadsföringsåtgärder har. Med denna lösning kan du:

 • Kontrollera en digital kampanj och mäta exponeringsgrad mm (baserat på sociodemografiska variabler, erhålla en förklarande rapport om: exponeringsgrad, exponeringsfrekvens, vilka hemsidor, när/var exponering skedde, vilken devise mm)
 • Mäta handel och trafik både i butik och på nätet
 • Genomföra för- och eftertester för att jämföra bl.a. exponerade och icke exponerade i målgruppen för kampanjen

Vår lösning för digital effektmätning är baserad på en patentskyddad multiformatsteknik (både statisk och video) och kan spåra våra panelisters, med deras godkännande, digitala beteende.

LÄS MER

COMMUNITY-REKRYTERING

COMMUNITY-REKRYTERING

Med vår stora erfarenhet av att rekrytera panelister kan Bilendi erbjuda er vår expertis vad gäller både rekrytering till olika undersökningar som till egna webbaserade communitys.

Daglig support för ditt projekt
Vårt rekryteringsteam stöttar dig genom hela projektet, från plan till slutförande. Vi hjälper dig att skapa tydliga och enkla kommunikationsvägar och ett optimerade formulär för rekrytering.

Hög nivå på expertisen
Bilendi har rekryterat panelister i mer än 15 år för både egna och våra kunder behov. Vi förstår de utmaningar ni möter, kan sätta KPIer och fungerande genomförandeplaner.

LÄS MER

BILENDI INTERACTIVE SOLUTIONS

Belindis tlösningar ger dig möjlighet att producera interaktiva, digitala och innehållsrika plattformar som hjälper till med insamling av undersökningsdata.
Bilendi Interactive Solutions kan användas på alla typer av devices och kan användas mot panelister, kunder eller andra deltagare (trafik på en webbplats som genereras genom en kampanj till exempel).

Bilendi Interactive Brainstorming
En plattform som låter en community interagera med en enhet, t.ex. ett företag eller kommun om ett visst tema. Till exempel kan medborgare interagera med sin kommun via en digital plattform för att lägga fram förslag på förbättringar och förändringar i deras omgivning.

Bilendi Interactive Survey
Bilendi Interactive Survey är en egenutvecklad lösning för att samla in undersökningsdata genom att kvalificera och intervjua individer via digitala plattformar. Individer kan jämföra sina egna resultat mot en referensbas (det kan vara en preliminär undersökning utförd på ett representativt urval eller mot specifika grupper av individer) och få en realtidsrapport. Resultaten kan till exempel delas på sociala medier och bidra till att bygga ditt varumärke eller liknande.

LÄS MER

Mobila lösningar

Bilendi erbjuder mobila lösningar fullt anpassade till dagens krav.

Mobila paneler
Vi kan också uppfylla dina önskemål om specifika paneler med mobilanvändare, där vi rekryterar paneldeltagare, t.ex:

 • Fokusgrupper
 • Mystery shoppers
 • Samhällsgrupper
 • Nedladdningar av plug-ins för webbläsare och mobila applikationer

Vi har utvecklat en mobilapplikation (iOS och Android) som med användarens tillstånd ger detaljerad feedback om hur varor och tjänster används. Där kan vi samla in en lång rad kvalitativa och kvantitativa upplysningar i realtid :

 • Personliga ämnen (skönhet, hälsa, etc.)
 • Paneldeltagares bakgrundsvariabler
 • Tidsangivelser (datum och klockslag)
 • Insamling av offline- och onlinereaktioner
 • Insamling av bilder, samt QR- och 2D-kodscanning
 • Textruta för öppna svar och användarkommentarer

Ad-Hoc Lösningar
Vi hjälper dig att utveckla mobila lösningar för Omnichannel datainsamling fullt anpassade efter dina behov:

 • Offline: till exempel på försäljningsställen
 • Online: Webb och mobil
 • GPS-lokalisering
 • iPhone och Android
LÄS MER

HÖGKVALIFICERADE PANELER

Bilendi har mer än 15 års erfarenhet av att hantera paneler till branschens högsta kavlitetsstandard. Vi följer ESOMARs rekommendationer. För våra paneler använder vi double opt-in rekrytering, vi rekryterar via flera källor, genomför regelbundet nöjdhetsundersökningar bland våra panelister, genomför regelbundna rensningar av inaktiva. Undersökningar i våra paneler går endast till inbjudna.

PROFILING

På Bilendi har vi mer än 300 bakgrundsvariabler för att förprofilera enligt våra kunders specifika krav. Bakgrundsvariablerna omfattar bland annat:

Specialpaneler

Vi har förprofilerade paneler för analys av särskilda målgrupper. Exempelvis:

Föräldrar med barn
Föräldrar med barn
Beslutsfattare inom IT
Beslutsfattare inom IT
B2B
B2B
Seniorer
Seniorer
Bilmärken
Bilmärken
Rökare
Rökare
Hälsa
Hälsa
Husdjur
Husdjur
LÄS MER

BILENDI HEALTHCARE PANEL

En panel av europeiska patienter
Bilendi använder innovativa lösningar och teknik för att samla in relevant data för dina medicinska undersökningar.

Våra förprofilerade paneler gör att vi kan nå patienter med diagnoser som kan vara mycket svåra att nå annars. Med 2,2 miljoner panelister i 12 europeiska länder, inklusive Frankrike, Belgien, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Diverse hälsorelaterade frågor

 • ADD (Attention deficit disorder)
 • ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder)
 • Akne
 • Allergier
 • Artros
 • Astma
 • Böld i magen
 • Ulcerös kolit
 • Depression
 • Diabetes mellitus typ 1 (sockersjuka)
 • Diabetes mellitus typ 2 (sockersjuka)
 • Erektil dysfunktion
 • För lågt blodtryck (hypotoni)
 • För högt blodtryck (hypertension/ hypertoni)
 • Förstoppning
 • Halsbränna (regelbunden)
 • Herpessjukdomar (inklusive herpes i ansiktet)
 • Hiv/aids
 • Hjärtinfarkt
 • Hyperkolesterolemi (för högt kolesterol)
 • Hörselbortfall
 • Håravfall/skallighet
 • Inkontinens
 • Irriterad tjocktarm, spastisk kolon
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Kroniska ryggsmärtor
 • Cancer (bröstcancer, lungcancer etc.)
 • Migrän
 • Morbus Crohn
 • MS (Multipel Skleros)
 • Uppblåsthet
 • Osteoporos (benskörhet)
 • Övervikt (Adipositas)
 • Psoriasis
 • Psykos
 • Reumatism
 • Reumatoid artrit
 • Stroke
 • Ätstörningar/undervikt (anorexi, bulimi)
 • Sterilitet/infertilite
 • Svampsjukdom
 • Sömnlöshet/sömnstörningar
 • Ögonsjukdom (gluakom, keratoconus, etc.)
 • Etc.
LÄS MER

Kvalitetskodex

Bilendi har mer än 15 års erfarenhet av research och analys. Vi står för hög kvalitet vad det gäller både våra paneler och service. Vi samarbetar med ett stort antal marknadsanalys, marknadsundersöknings och konsultföretag, byråer och universitet över hela världen.

 • Dubbel Opt-In-registrering
 • Kontinuerlig rekrytering av nya panelister
 • Multikanalsrekrytering
 • Nöjdhetsundersökningar och systematiskt underhåll av paneler
 • Undersökningar skickas uteslutande till våra egna panelister
 • Support till våra panelister genom vårt supportteam (via telefon och e-post)
 • Förprofilerade med över 300 bakgrundsvariabler
 • Våra plattformar hostas inom EU på våra egna säkra servrar

Bilendi följer de kvalitetsstandarder som har definierats för branschen och är bl.a. medlemmar i flera europeiska branschorganisationer.

Kontakta oss
Syntec
DGOF
ESOMAR
ASSIRM
BVM
CUBE
IAB
insight analytics
MRS
institute member
SMIF
SMLT
swedish insighters
TCF