Full Service inom marknadsanalys

Bilendi erbjuder ett brett utbud av lösningar: programmering och hosting av frågeformulär, datainsamling i tolv paneler, fält- och kvotstyrning för databehandling och rapportering. Dessutom erbjuder vi kodnings- och översättningsservice i samband med att frågeformulär utarbetas.

Tack vare vår internationella närvaro, med filialer i tio europeiska städer, kan vi utföra både stora multinationella studier och regionala projekt. Våra duktiga och engagerade team förverkligar effektivt dina projekt och levererar snabba resultat. Onlinepanelerna gör det möjligt att samla in data ur ett nationellt perspektiv och med mer än 300 bakgrundsvariabler erbjuder vi målgrupper som annars kan vara svåra att hitta.

Bilendi har 2,2 miljoner paneldeltagare i tolv europeiska länder vilket gör oss till en ledande europeisk leverantör av marknadsanalyser. Med 300 000 paneldeltagare i Danmark, Norge, Sverige och Finland är vi även en av de största leverantörerna av i Norden.

2200000
12
300

Service


DAS – Digital Audience Solution

På Bilendi har vi själva utvecklat vår teknologi och vi äger våra onlinepaneler. Därmed kan vi erbjuda dig en unik lösning för mätning av effektivitet och optimering av dina digitala marknadsföringskampanjer. Vi ställer analysdata från våra paneler till förfogande, med och utan exponering av din kommunikation, vilket ger dig en bättre förståelse för dina målgrupper och kampanjer. För tillfället har vi 700 000 paneldeltagare i Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike och Schweiz. Belgien, Danmark, Sverige, Norge och Finland kommer inom kort att bli tillgängliga.

Vår lösning är uppbyggd av moduler. Modulerna kan väljas ut och kombineras efter behov.

Exponeringsrapport

Du får en total överblick över relevanta nyckeltal som antal visningar, terminaltyp, URL, tidsangivelse för kontakten, upprepningshastighet varaktighet för kontakt etc.

Demografisk rapport

Få information om din målgrupps demografiska struktur och tillgång till över 300 ytterligare profildata.

Kampanj posttest

Effektmätning bland paneldeltagare med och utan exponering av din digitala marknadsföringsinsats. Här mäts erinran, kännedom, köpintention med mera.

Dashboard

Se och använd den demografiska informationen och exponeringsrapporten i realtid.

Passiva datamätningspaneler

Vi disponerar dessutom över en omfattande grupp paneldeltagare som står till förfogande för att hämta och använda mobila appar och webbläsarplugin i marknadsanalyssyfte.

Internationella paneler


Våra medarbetare i Köpenhamn, Odense, Stockholm, Helsingfors, Berlin, Köln, Paris, London, Milano, Madrid och Leuven har tillgång effektiv och innovativ teknologi samt stora europeiska paneler. De har även tillgång till paneler i resten av världen, genom vårt internationella nätverk av utvalda partners.

Bilendigruppen är med sina 2,2 miljoner panelmedlemmar i tolv europeiska länder en ledande leverantör av onlinemarknadsanalyser i Europa och är med över 300 000 aktiva paneldeltagare i Danmark, Norge, Sverige och Finland en av de största leverantörerna av onlinepaneler i Norden.

På Bilendi använder vi mer än 300 bakgrundsvariabler för att uppfylla våra målgruppers specifika krav. Våra profiler omfattar följande kriterier:

Vi har paneler till förfogande för analys av särskilda målgrupper.

Det handlar till exempel om:

Mammor med barn

B2B

Bilmärken

Hälsa

Beslutsfattare inom IT

Seniorer

Rökare

Husdjur

Bilendi hälsopanel


Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgien. .

Bilendi erbjuder hälsopaneler online för marknadsanalys inom detta område.
Med 2,2 miljoner paneldeltagare i tolv europeiska länder når vi ut till målgrupper med olika hälsorelaterade utmaningar och problem.

Tack vare våra engagerade paneldeltagare har vi också möjlighet att skapa dialog med specifika grupper.

Bilendi använder avancerade teknologiska lösningar för att samla in och leverera de data du behöver för just dina medicinska studier.

Diverse hälsorelaterade frågor

 • ADD (Attention deficit disorder)
 • ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder)
 • Akne
 • Allergier
 • Artros
 • Astma
 • Böld i magen
 • Ulcerös kolit
 • Depression
 • Diabetes mellitus typ 1 (sockersjuka)
 • Diabetes mellitus typ 2 (sockersjuka)
 • Erektil dysfunktion
 • För lågt blodtryck (hypotoni)
 • För högt blodtryck (hypertension/ hypertoni)
 • Förstoppning
 • Halsbränna (regelbunden)
 • Herpessjukdomar (inklusive herpes i ansiktet)
 • Hiv/aids
 • Hjärtinfarkt
 • Hyperkolesterolemi (för högt kolesterol)
 • Hörselbortfall
 • Håravfall/skallighet
 • Inkontinens
 • Irriterad tjocktarm, spastisk kolon
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Kroniska ryggsmärtor
 • Cancer (bröstcancer, lungcancer etc.)
 • Migrän
 • Morbus Crohn
 • MS (Multipel Skleros)
 • Uppblåsthet
 • Osteoporos (benskörhet)
 • Övervikt (Adipositas)
 • Psoriasis
 • Psykos
 • Reumatism
 • Reumatoid artrit
 • Stroke
 • Ätstörningar/undervikt (anorexi, bulimi)
 • Sterilitet/infertilite
 • Svampsjukdom
 • Sömnlöshet/sömnstörningar
 • Ögonsjukdom (gluakom, keratoconus, etc.)
 • Etc.

Vill du veta mer? Motta Bilendi Panelbook

Kvalitetskodeks

Bilendi har mer än 15 års erfarenhet inom marknadsanalys och står för hög kvalitet vad det gäller paneler och service. Vi samarbetar med ett stort antal marknadsanalysinstitut, konsultföretag, byråer och universitet i hela världen.

Ett urplock av våra kvalitetsstandarder:

 • Dubbel Opt-In-registrering
 • Kontinuerlig rekrytering av nya paneldeltagare
 • Flera kanaler vid rekrytering
 • Nöjdhetsundersökningar och systematiskt underhåll av paneler
 • Undersökningar som uteslutande skickas till våra paneldeltagare
 • Support till våra paneldeltagare genom vårt supportteam (via telefon och e-post)
 • Profiler med över 300 bakgrundsvariabler
 • Våra plattformar hostas inom EU på våra egna säkra och underhållna servrar
 • Bilendi följer de kvalitetsnormer som har definierats för marknadsanalysbranschen av de europeiska organisationer: AEDEMO, BVM, DGOF, ESOMAR, MRS, SYNTEC, VSMS / ASMS

Engagerade och flexibla team i Europa

 • Elva kontor – i Köpenhamn, Odense, Stockholm, Helsingfors, Berlin, Köln, London, Leuven, Milano och Madrid.
 • Tio språk – i våra team talas tyska, engelska, danska, spanska, finska, franska, holländsk, italienska, norska och svenska
 • Ett dedikerat team för varje projekt