Teknologi

På Bilendi har vi utvecklat en IT-plattform för hantering av paneler och datainsamling. 300 bakgrundsvariabler ger oss möjlighet att få fram relevanta målgrupper snabbt och effektivt via våra samplings- och kvotstyrningsverktyg.

Expertis, mjukvara och hårdvara


Öppen standard

Bilendi använder innovativ teknologi, som har utvecklats internt och som utvecklas kontinuerligt av vårt IT-team. Teknologin bygger på öppen standard (PHP 7, HTML5, PostgreSQL) och hostas på Nginxservrar, som körs på plattformen Debian GNU/Linux. De här lösningarna är så flexibla att de enkelt kan kombineras med alla befintliga webb- och mobilplattformar. De har utformats så att de enkelt ska kunna anpassas efter våra kunders och partners olika behov. Vår applikationsmjukvara är patenterad och registrerad hos organisationen LOGITAS. Det garanterar säkerhet och hög hastighet vid behandling av dataset.

Debian GNU/Linux operativsystem
Debian GNU/Linux
Nginx webserver
Nginx
Utveckling i PHP 7 och HTML5
PHP 7 og HTML5
Postgre SQL databas
PostgreSQL

Utveckling av mobila appar

Bilendis teknologiska system går lika bra att använda på mobila plattformar som på smartphones och tablets. Vi kan utveckla och skräddarsy applikationer som fokuserar på märke och kundrelation.

Exempel på applikationer:

  • Kundåterkoppling
  • Lojalitetsprogram
  • Konsumentbeteende

Teknologi för marknadsanalys

Den största utmaningen inom marknadsanalys består i att snabbt få tillgång till rätt målgrupper och att omsätta data till kunskap. För att klara av den här utmaningen använder vi en teknologiplattform som har utvecklats internt. Vi använder anpassade verktyg, som kan söka i våra olika paneldatabaser samtidigt och i realtid. En effektiv plattform (e-post, sms pushmeddelanden) gör att vi kan nå våra paneldeltagare snabbt och effektivt. Vår plattform omfattar även verktyg för onlinespårning, som utvecklats särskilt i marknadsanalyssyfte. Genom detta verktyg kan målgrupper intervjuas i samband med särskilda kampanjer som de har blivit exponerade för.

Expertteam


Vi kan utveckla program med många olika moduler internt tack vare vårt erfarna IT-team.

I detta team ingår:

  • Systemadministratörer
  • Webbdesigners och webbyggare
  • Webbutvecklare
  • Utvecklare av mobila plattformar (iOS Android och Windows)
  • Databasadministratörer
  • R&-team